Kursai

Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai

Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai

Šis mokymas yra skirtas Lietuvos savivaldybių darbuotojams, planuojantiems ir įgyvendinantiems savivaldybės veiklas. Taip pat naudingos informacijos juose ras visi, kuriems rūpi lyčių lygybės klausimai. 

Mokymo tikslas – pagilinti žinias lyčių lygybės klausimais ir įgyti įgūdžių jas taikyti darbe. 

Visas mokymas susidės iš penkių atskirų pamokų. Kiekvienoje jų savo žinias pagilinsite skirtingais aspektais, vienaip ar kitaip kasdieniame darbe susijusiais su lyčių lygybe. 

Lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimą

Lyties aspekto integravimas į paslaugų teikimą

Mokymas skirtasavivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už paslaugų teikimo planavimą ir įgyvendinimą. Šiuo mokymu siekiama parodyti, kad lyčių lygybės klausimai ir problemos liečia kiekvieną iš mūsų, tik skirtingai, ir tai dar priklauso nuo gyvenimo etapo, kurį išgyvena žmogus, turimų žinių ir lyties aspekto integravimo įrankių išmanymo. 

Visas mokymas susidės iš penkių atskirų pamokų. Kiekvienoje jų savo žinias pagilinsite svarbiausiais lyčių lygybės klausimais. 

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams

Šis kursas yra skirtas būsimiems bei esamiems darbo rinkos dalyviams, samdomiems darbuotojams, darbuotojų sąjungų atstovams, taip pat ir darbo ginčus nagrinėjančių institucijų atstovams. Šie mokymai yra naudingi visiems, kas patys susiduria su diskriminacija įvairiais pagrindais darbo santykiuose arba siekia padėti išspręsti tokias iškilusias problemas.

Kurso metu bus nagrinėjamos įvairios galimos diskriminacijos darbo santykiuose situacijos, o mokymo medžiagą ruošė daugiau nei 10 savo sričių ekspertų, akademikų ir praktikų. Šiuo projektu siekiama padėti tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos. Taip pat siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgtis ir ką daryti susidūrus su diskriminacijos atvejais.


Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams

Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams

Šis kursas yra skirtas personalo specialistams, vadovaujančias pareigas įmonėse užimantiems asmenims, darbdaviams, darbdavių sąjungų atstovams. Darbdavio pareiga yra užtikrinti darnaus kolektyvo darbą, būti empatišku, gebėti priimti teisingus spendimus. Šie mokymai yra naudingi visiems, kas siekia užkirsti kelią diskriminacijai darbo santykiuose arba padėti išspręsti susijusius konfliktus.

Kurso metu bus nagrinėjamos įvairios galimos diskriminacijos darbo santykiuose situacijos, o mokymo medžiagą ruošė daugiau nei 10 savo sričių ekspertų, akademikų ir praktikų. Šiuo projektu siekiama padėti tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui suvokti lygių galimybių naudą, nepaisant galimos darbuotojų ar paslaugų vartotojų negalios, lyties, amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religijos. Taip pat siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgtis ir ką daryti susidūrus su diskriminacijos atvejais.